FANDOM


Rozkoszna - ulica w Józefowie o długości 380 metrów, położona na granicy Michalina i Józefowa. Rozpoczyna się skrzyżowaniem z ulicą Piłsudskiego, dalej zaś kieruje się na południowy-zachód, przecinając ulice: Słoneczną. Od Rozkosznej odchodzą także ulica Szkolna i Iglasta. Po około 320 metrach od początku droga przecina ulicę 3 Maja

ulica o długości 380 m. położona w południowej części Michalina. Bieg rozpoczyna od skrzyżowania z ulicą Piłsudzkiego. Krzyżuje się kolejno z ulicami:

- od północy

- od południa

Kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Cichą i Lelewela.