FANDOM


Imię i nazwisko - Zbigniew Gaszkowski
Tytuł - proboszcz Parafii p.w Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie 
Lata sprawowania urzędu - 1982 - lipiec 1994
Poprzednik - ks. Wincenty Malinowski
Następca - ks. Ludwik Antolak

ks. Zbigniew Gaszkowski - proboszcz Parafii p.w Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Podczas sprawowania urzędu ks. Gaszkowski zdołał rozbudować świątynię i powiększyć cmentarz grzebalny. Do użytku oddano też dolny kościół. W czasach ks. Gaszkowskiego odbyły się święte misje i pierwsza pasterka. Wtedy też nastąpił kolejny podział parafii: powstała Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela.