FANDOM


Imię i nazwisko - Mieczysław Królak
Urząd - proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Lata sprawowania urzędu - 28 sierpnia 1926 - 1934
Poprzednik - brak
Następca - ks. Jan Makowski

ks. Mieczysław Królak - pierwszy proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Został nim mianowany podczas wizyty w Józefowie arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego. Podczas jego urzędowania świątynia została wyposażona w drewnianą ambonę i organy. Odbyły się wtedy pierwsze misje święte, na które przybył ksiądz biskup Stanisław Gall oraz pierwszy odpust. Podczas odpustu Józefów kolejny raz gościł kardynała Kakowskiego.