FANDOM


Imię i nazwisko - Ludwik Antolak
Urząd - proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Lata sprawowania urzędu - Lipiec 1994 - 26 grudnia 2006
Poprzednik - ks. Zbigniew Gaszkowski
Następca - ks. Kazimierz Gniedziejko

ks. Ludwik Antolak - proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Podczas jego urzędowania dokonano gruntownego remontu kościoła. Zbudowano kaplicę przedpogrzebową, dzwonnicę, ogrzewanie, instalację elektryczną, oświetlenie oraz nagłośnienie w świątyni, podłogę pokryto posadzką granitową i marmurową, zakupiono nowe ławki, w prezbiterium wybudowano drewniane stalle oraz nowy ołtarz główny, którym przywrócono elementy dawnego wystroju. Na zewnątrz dach pokryto blachą, tynki na części murów starego kościoła zostały wymienione, a cały kościół został pomalowany, wybudowano także nowe schody oraz chodnik wokół kościoła, powiększono cmentarz grzebalny, a cmentarz przykościelny otrzymał nowe ogrodzenie. Wybudowano również zaplecze gospodarcze parafii, w którym znalazła miejsce stacja Caritas oraz gimnazjum i liceum katolickie. Oprócz tego za jego urzędowania odbyły się święte misje.