FANDOM


Prahistoria Edytuj

 • ok. 9000 p.n.e. - zmiany klimatyczne na ziemiach polskich, w tym w okolicach Otwocka: ochłodzenie się klimatu dało kres wielkim sosnowym borom oraz doprowadziło do opuszczenia tych ziem przez osadników. Miejsce gęstych lasów zajęła tundra, wraz z którą wkroczyły na ziemie polskie stada reniferów z północy. W ślad za grupami tychże zwierząt przybyli łowcy reniferów, którzy stworzyli obejmującą ziemie całej Polski kulturę świderską. Pozostałości owej kultury po raz pierwszy znaleziono w okolicach ujścia Świdra do Wisły.

Średniowiecze i koniec XV wieku Edytuj

 • XII - XIII wiek - pierwsze gospodarstwa na terenie Glinianki.
 • przed 1231 - książę mazowiecki Konrad ustanawia kasztelanie czerską
 • XV wiek - założenie wsi Falenica
 • 1422 - podniesienie kościoła w Kołbieli do rangi kościoła parafialnego w dekanacie czerskim przez biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza z Gosławic.
 • 18 października 1473 - książę warszawski Bolesław V zakłada wieś Dziechciniec.
 • 1476 - nadanie przywilejów kolebce rodu Dobrzynieckich - Dobrzyniowi nad Świdrem
 • 1483 - właścicielem wsi Płachta z parafii Kołbiel został Jan Radzimiński herbu Brodzic

XVI wiek Edytuj

 • 1502 - podstolim czerskim był Mikołaj z Dobrzyńskich, syn Ziemaka
 • 1503 - niedaleko Osiecka umarł podczas polowania książę mazowiecki Konrad III Rudy.
 • 1534 - podstolim czerskim został Wawrzyniec Dobrzyniecki, który uprzednio był czerskim kuchmistrzem.
 • II połowa XVI wieku - powstał dwór, kościół farny i miasto we wsi Glinianka z inicjatywy podstolego czerskiego Wawrzyńca Dobrzynieckiego herbu Ciołek.
 • 1556 - Wawrzyniec Dobrzyniecki funduje kościół w Gliniance, p.w. św. Wawrzyńca.
 • 1556 - Wawrzyniec Dobrzyniecki ofiarował parcelę o powierzchni trzech prętów pod budowę szkoły przyparafialnej w Gliniance.
 • 3 lipca 1557 - nadanie praw miejskich Gliniance, nazywanej odtąd Wawrzyńczewem.
 • ok. 1558 - wybudowanie w Wawrzyńczewie kościółka p.w. Świętego Ducha.
 • 1566 - dziedzic Wawrzyńczewa wystarał się u króla o kolejny przywilej dla rzemieślników i kupców miasta. Wszyscy posiadający świadectwa kunsztu rzemieślniczego z Wawrzyńczewa miele odtąd prawo przenieść się do dowolnego miasta i w nim zamieszkać.
 • ok. 1566 - zmarł Wawrzyniec Dobrzyniecki. Wawrzyńczew odziedziczył jego syn Bartłomiej oraz córka Anna.
 • 1571 - w wyniku bezpotomnej śmierci Bartłomieja Dobrzynieckiego i jego siostry Anny Wawrzyńczew stał się własnością Karczewskich.
 • 1574 - kilka łanów puszczy, w okolicach Mlądza - własność Dobrzynieckich - kupił od nich Floian Radzimiński herbu Brodzic, prawnuk Jana Radzimińskiego, właściciela wsi Płachta z parafii Kołbiel.
 • 1577 - w wyniku pożaru Wawrzyńczew prawie przestał istnieć. W celu jego odbudowy mieszkańcy zostali całkowicie zwolnieni z opłat na rzecz króla i swojego właściciela. Z pożaru ocalały stojące poza centrum: szpitalik parafialny, kościół farny, kościółek św. Ducha, budynek szkoły. Potwierdziły to sprawozdania z wizytacji biskupa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego herbu Grzymała.
 • 1580 - wieś Mlądzka Wola była współwłasnością: Gabriela, Jakuba i Stanisława Mlądzkich oraz Katarzyny i Stanisława Karczewskich.
 • przełom XVI-XVII wieku - na skutek mariaży córek Dobrzyńskich ich majątki przeszył w ręce: Karczewskich, Rudzińskich, Świderskich, Nowomiejskich, Radziejowskich, Boglewskich.

XVII wiek Edytuj

 • kilka lat po 1601 - Wawrzyńczew wraz z osadami: Czarnówka, Rzęsowa, Glinianka Nowa staje się własnością Wojciecha Boglewskiego - brata Jana.
 • 1603 - wizytacja w Wawrzyńczewie. Wizytatorzy określają stan kościoła p.w. Świętego Ducha na zły.
 • 1603 - przykościelny szpitalik Świętego Ducha był uposażony w 200 złp ówczesnych u Kaspra Siennickiego - właściciela pobliskiego miasta - Siennicy. Kwota była jednak za niska, by utrzymać personel i budynki w dobrym stanie.
 • 1607 - wizytacja księdza Piaseckiego w Wawrzyńczewie.
 • 1630 - Wojciech Boglewski sprzedał Wawrzyńczew wraz z przyległościami.
 • 1644 - niedaleko kościoła w Wawrzyńczewie działalność rozpoczyna Bractwo Szkaplerza.
 • 1655 - 1660 - potop szwedzki i najazd księcia Siedmiogrodu. Wrogie wojska rabują i niszczą Wawrzyńczew oraz dobra wiązowskie. W wyniku epidemii i głodu umiera wiele mieszkańców miasta i okolic.
 • 1659 - zniszczone przez Szwedów dobra wiązowskie ich właścicielka - wojewodzina inowrocławska - Katarzyna z Bnińskich Rozdażewska, córka marszałka wielkiego koronnego Łukasza Opalińskiego puściła w zastaw za 54.000 zł ówczesnych Janowi Kazimierzowi Krasińskiemu - podskarbiemu koronnemu.
 • 1660 - ok. 1673 - odbudowa zniszczonej przez Szwedów wsi Boryszew na wschód od Wiązowny.
 • 1667 - w wyniku potopu szwedzkiego kościół p.w. Świętego Ducha popadł w ruinę.
 • schyłek XVII wiek - w okolicach Wawrzyńczewa, zwanego znów coraz częściej Glinianką żyło ok. 430 ludzi.

XVIII wiek Edytuj

 • 1728 - z kościoła p.w. Świętego Ducha w wyniku rabunków i dewastacji pozostał jedynie szkielet i dach.
 • druga połowa XVIII wieku - wraz z poprawą stanu gospodarczego dóbr właściciele Otwocka Wielkiego, Bielińscy wsparli finansowo miasto przy budowie nowego ratusza. Tymczasem dobrami Glinianki, należących do Bielińskich zarządzali Żarynowie.
 • 1763 - ukończenie budowy ratusza w Otwocku Wielkim, remont karczmy i rozbudowa miasta. Drewno pod budowę pochodziło z lasów Dziechcińca
 • 1767 - Żarynowie byli członkami lokalnego Bractwa Szkaplerza, działającego przy tutejszym kościele.
 • 1777 - Wawrzyńczew liczy 216 mieszkańców a Karczew - 288.
 • 24 października 1795 - trzeci rozbiór Polski. Ziemia otwocka, czerska, osiecka weszły w skład Austrii.
 • koniec XVIII wieku - Glinianka, Czarnówka, część Jabłonnej, Glinki, Kopki, Świerk, Wola Ducka, Wola Karczewska, Wólka Mlądzka stanowiły własność cześnika Komierowskiego, Dobrzyniec Wielki - braci Borowskich, Dobrzyniec Mały, Rzachta, Siwianka - szambelana Chełkowskiego, Grębiszew - wojewodzica Rudzińskiego, Gorki, Poręby - podstolego Borzęckiego, Kruszewiec - plebana z Glinianki, Ostrówek Mały - Bielińskich, Ostrówek Większy - starostwa Grabianka, Wielgolas I i II - księżnej Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej - dziedziczki Wiązowny i nn. Przedziszewskiego

XIX wiek Edytuj

 • 1812 - rozwiązane zostaje działające przy kościele w Wawrzyńczewie Bractwo Szkaplerza.
 • 1815 - upadek Księstwa Warszawskiego. Okolice Otwocka wchodzą w skład Imperium Rosyjskiego.
 • 1820 - wskutek przemarszów wojsk austriackich, polskich, francuskich i rosyjskich doprowadziły do upadku gospodarki, a co za tym idzie odebrania praw miejskich Wawrzyńczewowi. Wieś znów zwana była Glinianką.
 • 1820 - właściciel Nowej Wsi nad Wisłą daruje jej ziemie rządowi na założenie w Królestwie Polskim szkoły górniczej.
 • 1834 - hrabia Tomasz Łubieński wystąpił z projektem budowy linii kolejowej, łączącej Warszawę z południową częścią kraju.
 • 1 stycznia 1835 - Łubieński przedstawił projekt Bankowi Polskiemu
 • 1864 - właściciel majątku Błota a także zakupionego majątku Falenica - Jakub Hanneman wydziela z niego 155 mórg na uwłaszczenie chłopów. Dalsze 23 morgi i 173 pręty sprzedaje dyrekcji Kolei Nadwiślańskiej. Po dokonaniu tych dwu przedsięwzięć rozpoczęta parcelacje

gruntów.

 • 17 lub 29 sierpnia 1877 - oddanie do użytku linii linii kolejowej, łączącej Warszawę z Lublinem przez Otwock.
 • 1880 - wieś Glinę zamieszkuje 9 osób.
 • 1883 - Michał Elwiro Andriolli nabył od Zygmunta Kurtza za 18 tys. rubli część folwarku Anielin, należącego do dóbr Otwock Wielki.
 • 1886 - pierwsza wzmianka o wsi Jatne.
 • 1887 - tamy, wierzbina i łozina nie zatrzymują wylewu Świdra. Woda niszczy je i wdziera się do dóbr Andriollego. Zniszczonych zostaje kilka domostw. Powódź jest tak duża, iż Świder zmienia swe koryto.
 • 1890 - dr Józef Geisler założył w Otwocku pierwsze na terenach Polski nizinne sanatorium przeciwgruźlicze.
 • 1892 - Józef Geisler założył obok sanatorium przeciwgruźliczego zakład hydropatyczny i kumysowy.[1]
 • 1892 - wielki pożar lasów po obu stronach torów kolejowych. Spalone tereny leśne rozparcelowano na działki letniskowe, nazwane Willami Falenickimi. Leżały one na terenie dawnego folwarku Falenica.
 • 1895 - pierwszy wpis do księgi parcelacyjnej Willi Falenickich. Na terenie należącym obecnie do WSH "Samopomoc Chłopska" została wybudowana pierwsza willa "Wenus". Na 236 morgach pogorzeliska przy linii kolejowej zaczęła powstawać osada letniskowa, nazywana wówczas Wille Falenickie.
 • 1897 - wybudowanie stacji kolejowej Falenica

Okres międzywojenny i II wojna światowa Edytuj

 • początek XX wieku - utworzono "półprzystanek" kolejowy Michalin.
 • 1901 - w Emilianowie powołany zostaje Komitet Budowy Kościoła. Jego prezesem zostaje Wacław Wicherkiewicz. Plac pod budowę, fundusze, materiały, ołtarze itp. podarowali mieszkańcy okolicznych wsi.
 • 12 listopada 1902 - położony zostaje kamień węgielny. Z powodu braku kapłana święci go prezes Komitetu Budowy Kościoła
 • 12 listopada 1902 - 27 sierpnia 1905 - trwa budowa kościoła w Józefowie
 • 1903 - Falenica znacznie cierpi wskutek wiosennych powodzi i letnich susz.
 • 1904 - w Willach Falenickich powstaje apteka.
 • 1905 - mieszkańcy Will Falenickich rozpoczynają działania w sprawie otwarcia szkoły
 • 1905 - w Falenicy mieszka już tylko 39 osób.
 • 1905 - tajna narada działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, z udziałem Józefa Piłsudskiego w jednym z domów w Józefowie.
 • 27 sierpnia 1905 - ukończenie budowy kościoła w Emilianowie. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz biskup Ruszkiewicz.
 • 1908 - starania mieszkańców Will Falenickich w sprawie budowy szkoły zaowocowały. Podczas zebrania w Zagóźdźu, do której to gminy należała wówczas Falenica wystąpiono o założenie szkoły.
 • 1912 - rozpoczęcie budowy linii kolejki wąskotorowej łączącej Warszawę z Karczewem.
 • 13 listopada 1912 - ruszają pociągi robocze na przestrzeni Falenica Wawer nowo budującej się kolei wąskotorowej. Tępo budowania linii jest bardzo szybkie.
 • jesień 1912 - budowa tymczasowego mostu drewnianego na Świdrze.
 • 1913 - powołano Towarzystwo Miłośników Letnik Mieszkań.
 • wiosna 1913 - budowa żelazno-betonowego mostu na Świdrze, po którym przejeżdżać ma kolejka wąskotorowa.
 • 1914 - ukończenie budowy linii kolejki wąskotorowej
 • po 1914 - władze rosyjskie wysiedlają zamieszkujących Falenicę i okoliczne wsie Niemców, wskutek czego pozostaje w Falenicy jedynie jedno gospodarstwo. Tereny dawnej wsi zostają wcielone do Julianowa.
 • 1916 - w Falenicy powstaje Ochotnicza Straż Ogniowa
 • 11 października 1919 - w Józefowie utworzona zostaje parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Liczy w tym czasie 1500 osób.
 • ok. 1920 - powstanie szkoły podstawowej w Józefowie w mieszkaniu prywatnym przy ulicy Polnej.
 • 1934 - powołanie komitetu budowy szkoły w Józefowie z inicjatywy Tadeusza Czajkowskiego.
 • 1934 - pierwsze zebranie w sprawie utworzenia w Dębince oddziału ochotniczej straży pożarnej. Inicjatywę podjęła Agnieszka Falińska.
 • 1934
  • Wiosna - otworzenie remizy straży pożarnej w Józefowie.
  • 31 marca - pierwsze zebranie w sprawie utworzenia w Józefowie oddziału ochotniczej straży pożarnej
  • 26 czerwca - zakupienie sprzętu gaśniczego w remizie straży pożarnej w Józefowie.
 • 1936 - dyrektorem szkoły w Józefowie zostaje Kazimierz Orzażewski. Tadeusz Czajkowski powołał nowy Komitet Budowy Szkoły
 • 1938
  • sierpień - zakupienie wozu gaśniczego przez ochotniczą straż pożarną w Józefowie.
  • 11 listopada - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły.
 • wiosna 1939 - budowniczy szkoły w Józefowie wznieśli parter.
 • 1 września 1939 - oddziały niemieckie przekroczyły z trzech stron granice Polski. Rozpoczęła się II wojna światowa.
 • 17 września 1939 - sprzymierzone z III Rzeszą oddziały radzieckie przekraczają wschodnią granice Rzeczypospolitej. Jednakże nie docierają do ziem otwockich.
 • Wrzesień 1939 - z powodu wybuchu wojny praca nad budową szkoły w Józefowie została przerwana. Komitet Budowy polecił zabezpieczyć przed zniszczeniem mury szkoły i zgromadzony materiał budowlany.
 • Wrzesień 1939 - projektant szkoły w Józefowie - inż. Staszewski, syn nauczyciela zostaje wcielony do wojska, a wkrótce potem wzięty do niewoli i przewieziony do oflagu. Uczniowie wraz z nauczycielką Jadwigą Barcicką przesyłają mu paczki żywnościowe.
 • 1 września 1939 - 8 maja 1945 - II wojna światowa. Oddziały niemieckie okupowały ziemie polskie, następnie zaś wycofały się pod naporem Armii Czerwonej. W czasie wojny dokonano masowych mordów na ludności polskiej i żydowskiej, m.in. w Wawrze oraz w getcie w Otwocku. W tym czasie w Józefowie w wyniku walk spalony został gmach urzędu miast, w tym wszystkie dokumenty.
 • 1943
  • styczeń - oddział AK zaatakował w Celestynowie pociąg niemiecki, przewożący Żydów do obozu zagłady w Treblince. Znacznej liczbie więźniów udało się zbiec.
  • 20 maja - oddziały AK odbiły w Celestynowie 49 więźniów politycznych, przewożonych do Oświęcimia. Dowódcą polskich sił był Mieczysław Krukowski ps. "Mietek".
  • noc 23/24 października - niemiecki pociąg urlopowy zostaje wysadzony w powietrze przez grupę dywersyjną batalionu "Zośka", dowodzoną przez Konrada Okolskiego, pseud. "Kuba".
  • noc 11/12 grudnia - niemiecki wojskowy pociąg transportowy z Berlina do Kowla zostaje wykolejony przed Celestynowem, w wyniku czego śmierć ponosi 14 żołnierzy Wehrmachtu, a 50 zostaje rannych.
 • 1944
  • 28 lipca - do Celestynowa wkroczyły oddziały radzieckiej 2 Armii Pancernej. Kilka dni później doszło do aresztowań żołnierzy AK przez NKWD. Zatrzymanych przetrzymywano w piwnicach pensjonatu "Tęczyn", następnie zaś przewożono do tymczasowego obozu w Rembertowie.

Okres rządów komunistycznych i czasy najnowsze Edytuj

 • 1958
  • 12 stycznia - pierwszy elektryczny pociąg wjechał na stację kolejową w Celestynowie.
 • 1992 - oddanie do użytku nowego zespołu budynków Urzędu Gminy Celestynów w Celestynowie.
 • 2002 - liczba ludności poszczególnych miejscowości:

Przypisy Edytuj

 1. Kumys - napój z mleka kobylego