FANDOM


Glinianka

Glinianka na mapie Powiatu Otwockiego

Glinianka (dawniej Wawrzyńczew) - wieś w gminie Wiązowna. Leży przy dawnym trakcie łączącym Karczew z Mińskiem Mazowieckim, ok. 10 km na wschód od Otwocka, na prawym brzegu Świdra, zmieniającego w tym miejscu kierunek z północno-zachodniego na zachodni.

Nazwa wsi Edytuj

Nazwa wsi nawiązuje do gliny, której duże pokłady zalegają płytko na tych terenach.

9462

Kościół p.w. św. Wawrzyńca

Zabytki Edytuj

Drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca -

Historia wsi Edytuj

Początki wsi sięgają ok. 1481 r. W poł. XVI w. właściciel wsi, podstolnik czerski Wawrzyniec Dobrzyniecki h. Ciołek wywodzący się z pobliskiego Dobrzyńca ufundował kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny, kościół p.w. św. Franciszka Wyznawcy, kościół p.w. św. Jana Ewangelisty i kościół p.w. św. Wawrzyńca Męczennika. W 1556 r. biskup poznański Andrzej Czarnkowski erygował parafię (kroniki wymieniają wieś jako Gliniany). Osada musiała się nieźle rozwijać, skoro Wawrzyniec Dobrzyniecki, za pozwoleniem króla Zygmunta Augusta, lokował w tym miejscu 3 lipca 1557 r. miasto na prawie magdeburskim pod nazwą Wawrzyńczew. W 1566 r. tutejsi mieszczanie, rzemieślnicy i kupcy zostali zrównani w prawach z mieszczanami warszawskimi. Jeszcze w XVI w. nowymi właścicielami miasta zostali Karczewscy a w XVII w. Boglewscy. Pomyślny rozwój został zahamowany przez "potop" szwedzki, po którym miasto już nigdy się nie podźwignęło. W tutejszej karczmie miał, według opowieści miejscowej ludności, w 1812 r. nocować Napoleon Bonaparte idąc na Rosję. Na początku XIX w. mieszkańcy miasteczka zajmowali się już tylko uprawą roli. W 1820 r. odnotowano tu 42 domy i 303 stałych mieszkańców. 3 marca 1863 r. pod Glinianką ok. 300 powstańców pod dowództwem Ziemomysła Kuczyka stawiło czoła liczniejszym oddziałom rosyjskiej piechoty i kozaków. Pod koniec XIX w. Glinianka została siedzibą gminy, sięgającej po dzisiejsze centrum Otwocka. W 1920 r. miało tu miejsce kilka potyczek z cofającymi się bolszewikami. Szczególnie zacięty przebieg miała walka o miejscowy dwór. W 1933 r. doszło do strajku rolnego. W czasie okupacji hitlerowskiej był tutaj silny ośrodek AK i BCH. 22 lipca 1942 r. grupa bojowa GL zniszczyła miejscowe urzędy: pocztowy i gminny. Po 29 lipca 1944 r. w Gliniance i okolicy stacjonowała przez prawie 6 miesięcy stacjonowała m.in. 4 Pomorska Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego z 1 Armii WP. Miejscowy majątek został rozparcelowany, a w dawnym dworze i folwarku założono PGR. Do niedawna była tu ferma lisów. W 19744 r. przyłączono Gliniankę do gminy Wiązowna.

Obecnie Glinianka nie wyróżnia się spośród innych większych wsi regionu. Zachował się jednak fragment dawnego rozplanowania miejskiego, z dużym placem przed kościołem, dawnym rynkiem miasta Wawrzyńczew.